Bachelor-diploma

Uit de schoolkrant

Die kan leiden tot een Bachelor-diploma na drie jaar met finaliteit, d.

Bachelor Opleidingentest Studenten die het verkorte programma van de bachelor in de wijsbegeerte volgen, kunnen uitsluitend de afstudeerrichting algemene wijsbegeerte volgen. Muziektheorie/Schriftuur combineert algemene artistieke vorming en theoretische reflectie. Die kan leiden tot een Bachelor-diploma na drie jaar met finaliteit, d.

Tabel met laatste aanpassingen aan het curriculum in fuctie van 3+1 i. Orde scheppen zou mooi zijn maar lijkt een weinig realistische verzuchting. Het kan dus misschien stukken beter met relatief weinig inspanning.

In deze afstudeerrichting ligt het accent op het improviseren. In alle andere sectoren is die tweede opleiding verdwenen. Om dit streefdoel binnen de termijn van drie jaar te bereiken, werd een programma ontworpen dat op drie pijlers berust. De verwarring zowel als de verfriste geest veroorzaakt door de Bologna vloedgolf zal dat misschien mogelijk maken. Alles zal wel niet voorgekauwd worden in de hogere regionen. Daarenboven zou zulk een frisse nieuwe spruit veel geld opslokken.

Advertenties