Toepassing

Uit de schoolkrant

Deze zijn bij het centraal examen 2007 van toepassing en zijn op www.

Www Eindexamentest Vanaf september 2007 kan iedere belangstellende via www. De centrale examens in het 2e tijdvak worden afgenomen in de week van 18-22 juni. Deze zijn bij het centraal examen 2007 van toepassing en zijn op www. Van Cito ontvangt de school de eerste zending voor de praktijkexamens cspe, zie III. Bij het centraal examen 2007 zijn de hulpmiddelen toegestaan zoals opgenomen in deze regeling en bijbehorende bijlagen. Anders dan voorgaande jaren is geen voorlopig rooster gepubliceerd.

Het rooster tweede tijdvak wordt gepubliceerd in de Maartmededeling 2007. Bekendmaking normering 1e tijdvak algemene vakken vmbo, om 08. Door de uitbreiding met K6 wordt dan ook de examenstof feitelijk niet uitgebreid. Toegestaan is de Grote Bosatlas, 51e druk, inclusief de basisstatistiek en het extra materiaal voor de tweede fase. De declaratie van de docent en de vergoeding door de IB-Groep was een onnodig zware administratieve handeling zowel voor de docent als voor de IB-Groep.

De bedoeling is dat de papieren versies van de cspe's alleen worden gebruikt als de proef op som zou uitwijzen dat afname met Telraam technisch gezien nog niet verantwoord is. Zowel voor spraaksynthese als voor het beluisteren van een daisy-cd heeft de kandidaat een computer nodig, daisy-cd kan eventueel ook met een speciale CD-speler. Ontvangst van de erratumbladen opgaven voor het tweede tijdvak. Deze Domeinen worden getoetst in samenhang met Domein A. Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal examen tweede tijdvak.

Advertenties