Taalvorming.

Uit de schoolkrant

Deze week laten wij u kennismaken met de Stichting Taalvorming.

Taalvormingtest Stichting Taalvorming werkt op creatieve wijze aan het ondersteunen en verrijken van het eigen taalvermogen van kinderen, jongeren en volwassenen. Kinderen kijken op hun eigen manier naar de wereld. De bijdrage die Taalvorming levert aan de kwaliteit van de affectieve taalontwikkeling van kinderen, is een meerwaarde ten gunste van het cognitieve, technische, taalonderwijs. Zij stimuleert mensen om met plezier en zelfvertrouwen te communiceren in de samenleving. Amsterdam de visie en werkwijze van taalvorming te verspreiden. Zij werden gelezen op veertig scholen in Amsterdam en Utrecht.

Taalvorming werkt mee aan vernieuwing van deze werkvelden. Ik vond het een leuk sfeervol gesprek waarin iedereen enthousiast was. Taalvorming is een feite geen methode maar een wijze van denken en een werkvorm. Het geeft steun, vooral voor kinderen die in het algemeen niet zo snel het woord nemen. Deze week laten wij u kennismaken met de Stichting Taalvorming. SpecifiekDoor een tweetalgesprek kom je op gang met het onderwerp. De Stichting Taalvorming biedt begeleiding op maat aan scholen en pabo's die met taalvorming willen werken.

Onze kinderen kunnen goed kunnen en dat goed kijken ook goed voor taalvorming. Mensen moeten zich dichter bij jou aangetrokken voelen. De medewerkers van de Stichting Taalvorming en Taaldrukken hebben jarenlange ervaring binnen alle vormen van onderwijs, het bedrijfsleven en het welzijnswerk. Speciaal de aandacht die er is om beide elementen complementair te laten zijn. In het basisonderwijs wint taalvorming terrein als een noodzakelijke aanvulling op taalonderwijs via methodes. Bij MK24 kun je alles leren op het gebied van beeldende kunsten en multimedia. De consulenten van de stichting Taalvorming ontwikkelen werkwijzen en projecten die de affectieve taalvorming bij kinderen ondersteunen.

Advertenties