Voorbereidingen

Uit de schoolkrant

De voorbereidingen voor Almere-Poort zijn in vergevorderd stadium.

Basisschool Almeretest Alle vervoerstromen worden over aparte vrijliggende stroken verplaatst. Daarna tonen ze elkaar de resultaten en vertellen ze hoe men het maken beleefd heeft en hoe ze met de veranderende betekenisgeving zijn omgegaan.

Advertenties