Handleiding.

Uit de schoolkrant

De vereisten worden omschreven in de studiegids en in een handleiding.

Andere Studietest Indien een examen werd verplaatst, zal de ombuds de betrokken professoren verwittigen. De Vlaamse overheid en het Nederlands milieuprogramma Actief Bodembeheer de Kempen brengen elk 1 miljoen euro in. Hoewel hoofdpijn en vermoeidheid ook bij psychische aandoeningen voorkomen, zijn ze in deze context en gezien het bovenstaande, zeker samen met de verwardheid en het onvermogen om zich te concentreren, suggestief voor neurotoxiciteit.

In het vervuilde gebied echter werd meer dan 3 keer het aantal verwachte longkankers waargenomen. De juridische verplichtingen in de relatie ouders-student. Het kind is tegenover elk van zijn ouders schuldeiser. In het najaar moet gestart worden met het opruimen van zinkassen bij de inwoners van Wezel.

Voorlopig is het nog een raadsel waarom de DDE-gehalten in de Albertkanaalzone telkens verhoogd zijn. In de loop van komende week zal elke inwoner van Wezel een uitnodiging in de bus ontvangen voor deze vergadering. In het controlegebied kregen 3 mensen longkanker, wat in de buurt van de verwachte 5 ligt. Jongeren studeren langer en willen ook vroeger zelfstandig zijn. Het stellen van de diagnose is een zaak van de huisarts of de specialist. Elke student beslist vrij om al dan niet deel te nemen aan bepaalde examens in de eerste zittijd 1e en 2e examenperiode.

Advertenties