Tussentijdse

Uit de schoolkrant

De tussentijdse overhoringen van de grammatica en woorden zijn voor jezelf ter herhaling en tellen niet mee voor het examen.

Overhoringtest Tenslotte wordt het laatste, overgebleven, getal aan de volgorde toegevoegd. Zo'n rapportcijfer is gemaakt van alle cijfers die je hebt gehaald. Zo worden alle tellerstanden systematisch doorlopen.

Advertenties