Oorthermometer

Uit de schoolkrant

De oorthermometer van Braun is nauwkeurig, snel, en handig voor kleine kinderen.

Opvoeding Kinderentest In de zestiende Abel Herzberglezing gaat psycholoog en publicist Rita Kohnstamm in op de kenmerken en gevolgen van de tijdgeest voor de opvoeding. Door druk ontstaat weerstand en door opwekking ontstaat medewerking. Een nieuwe rubriek over lekker en gezellig eten met kinderen. Justine Pardoen schetst een interessant alternatief.

De allernieuwste adviezen voor het veilig vervoeren van kleine kinderen, samengesteld in overleg met de Stichting Consument en Veiligheid. Maak duidelijke afspraken over het Internet-gebruik, zoals de tijd die online wordt doorgebracht. Maar zo leren allochtone kinderen nooit goed Nederlands. Zijn die gevoelens sterk genoeg, dan ontstaat tegenwerking.

Over smaak valt behoorlijk te twisten, zeker door kinderen. Deze norm wil minister Donner Justitie vastleggen in een wet. Consument en Veiligheid is een campagne gestart ter voorkoming van brandwonden bij kleine kinderen. Maar zodra een kind erdoor belemmerd wordt, is het zaak het kind zo snel mogelijk te helpen. Sommige kinderen houden buitenshuis hun mond stijf dicht.

Advertenties