Masteropleidingen

Uit de schoolkrant

De masteropleidingen zijn per definitie academisch gericht.

Onderwijs Opleidingentest De masteropleidingen zijn per definitie academisch gericht. Ontwikkeling van didactische hulpmiddelen en uitgaven bv. Ook na het behalen van het diploma van arts, tandarts, licentiaat, kunnen de afgestudeerden nog terecht bij ons voor postgraduaat onderwijs en permanente vorming. Gezondheidswetenschappen, maar onze leidinggevende rol, regionaal, nationaal en internationaal is er zeker niet op achteruit gegaan.

Deze opleidingen beogen een meer gespecialiseerde beroepsvorming. Het zal mogelijk zijn een graad een specificatie te geven. De voorzitter en de secretaris van elke examencommissie en de ombudspersonen worden ieder jaar in de loop van de maand oktober door de faculteitsraad aangeduid. De decaan zit de vergaderingen van de raad voor als hoofd van de faculteit.

Onze faculteit telt het grootste aantal professoren 200 wat uiteraard gedeeltelijk te maken heeft met de nauwe relatie met het Universitair Ziekenhuis. Hij wordt bijgestaan door de academisch secretaris en administratief secretaris Rita Malfliet . Hij vertegenwoordigt eveneens de faculteit naar buiten toe. Van 17 tot 77 jaar kan men bij ons terecht voor scholing en bijscholing.

Advertenties