Opleiding

Uit de schoolkrant

De duur van zulk een opleiding bedraagt in principe 1 jaar.

Master Opleidingtest Tabel met laatste aanpassingen aan het curriculum in fuctie van 3+1 i. Het kan dus misschien stukken beter met relatief weinig inspanning. Alles zal wel niet voorgekauwd worden in de hogere regionen.

Daarenboven zou zulk een frisse nieuwe spruit veel geld opslokken. Ook hier kan je een derde taal kiezen uit het Nederlands, Engels, Duits of Latijn. Met de invoering van de flexibilisering die voor de deur staat, krijg je een bewijs wanneer je geslaagd bent, een zogenaamd creditattest. In newspeak of is het turbotaal? spreekt men van de BaMa-problematiek. Dus kan je bijvoorbeeld perfect Engels en Frans combineren. De verwarring zowel als de verfriste geest veroorzaakt door de Bologna vloedgolf zal dat misschien mogelijk maken.

Advertenties