Resultaten

Uit de schoolkrant

De docent kan nadien de resultaten van een dergelijk toets per student opvragen.

Docent Wordentest Authenticatie met volledige vakbevoegdheid is automatisch voor de docenten vaktitularissen. Het studieverblijf in het buitenland wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de studies in Leuven. Vermelde basistekst, eventueel aangevuld door tijdens de les opgegeven niet verplichte secundaire bronnen. De elektronische variant werkt ook drempelverlagend. Nee, aanwezigheid bij de lessen is immers noodzakelijk.

In extreme gevallen kan men verhinderen dat bepaalde studenten nog bijdragen leveren aan het discussieforum. Aanvullende Opleiding Wijsbegeerte verplicht met keuzemogelijkheid, 4 pt. Studenten oefenen binnen hun digitale leeromgeving alle platformen a. Naast de gewone opleiding van een licentiestudent wordt verwacht dat de studenten minstens Engelse, liefst ook Duitse en Franse wijsgerige teksten zonder al te veel moeite kunnen lezen.

Advertenties