ADHD-symptomen

Uit de schoolkrant

De bekende ADHD-symptomen derhalve, maar dan erger dan normaal.

Adhd Pdd Nostest Een mens, ieder mens, heeft naast de ADHD-kenmerken natuurlijk nog heel veel persoonlijke goede en slechte kanten. Daarom worden tijdens lange behandelingen wel geneesmiddelvrije intervallen aanbevolen al staat dit de laatste tijd ter discussie. De bekende ADHD-symptomen derhalve, maar dan erger dan normaal. Een norepinephrine re-uptake inhibitor blokkeert de heropname van de neurotransmitter noradrenaline in de verzendende hersencel.

En zo blijkt dat de drie hier besproken medicijnen, die voorgeschreven voor de behandeling van ADHD, toch allen hetzelfde beogen. Al in 1937 werd vastgesteld dat amfetamines drukke kinderen rustig konden maken. Daarvoor moet bijvoorbeeld de diagnose van een Developmental Coordination Disorder DCD worden gesteld. Kinderen met deze stoornis schijnen zich normaal te ontwikkelen gedurende de eerste zes tot acht maanden van hun leven. Het is de kunst om van die goede kanten te profiteren en met die zwakke kanten, veroorzaakt door de ADHD, te leren omgaan.

Advertenties