Begeleiding

Uit de schoolkrant

De begeleiding is steeds individueel en op afspraak.

Individueel Onderwijstest Het ge´ntegreerd onderwijs biedt bepaalde kinderen met een handicap de kans om lessen te volgen in het gewoon onderwijs kleuter-, lager of secundair. Als directeur leest u natuurlijk de volledige tekst. De begeleiding is steeds individueel en op afspraak. Via creativiteit en muzische vorming kan er wat dieper gegraven worden in de mens. Ons kantoor biedt begeleiding voor studenten uit diverse richtingen van het universitair onderwijs.

Kennis blijft nog altijd een zeer belangrijke opdracht. Zelf problemen leren oplossen en er leren mee omgaan is belangrijk. Kan je niet mee, dan moet je maar blijven zitten en nog eens opnieuw beginnen. Kinderen leren zelfstandig te zijn met het nodige zelfvertrouwen.

Advertenties