Basisschool

Uit de schoolkrant

De Pabo heeft minder kosten, de basisschool investeert.

Een Basisschooltest Wolthuis, directeur van basisschool De Maten in Oldenzaal. Vraag andere ouders naar hun ervaringen met de school. Op de gemeenteraad van 25 oktober 2007 werd de Gemeentelijke Adviesraad Kinderopvang opgericht. Ik zie dat weinig ouders zich intensief in het schoolplan verdiepen. Jammer genoeg wordt niet vermeld dat er scholen zijn die specifiek oefenen op oude Cito-toetsen om een beter gemiddelde te scoren. Maar ook de afstand van school tot huis en de al dan niet religieuze inslag spelen mee in de keuze.

Ook de natuur en andere culturen zijn belangrijk; de mens is deel van een groter geheel. Ontwikkelingen die ook binnen de school merkbaar zijn. We leerden de verschillende delen van de paddenstoel en hoe we sporen maken van een paddenstoel. Zoals jullie wellicht weten sta ik dit schooljaar in de derde kleuterklas. Immers er is geen leergroep minder en de volledige infrastructuur blijft noodzakelijk. Hij vertelde ons meer over de taken van de burgemeester en het schepencollege. Zij gaf ons de algemene uitleg in het gemeentehuis en bracht ons naar de verschillende diensten in het gemeentehuis. De school vervult immers een belangrijke rol in de opvoeding en ontwikkeling van je kind.

Als je dus wilt weten hoe klassikaal of hoe individueel een school les geeft, zul je het de schoolleiding moeten vragen. Immers de al aanwezige competenties of kwaliteiten van de student zijn inzetbaar. Er is geen kookboek of handleiding waarin de route beschreven staat om te komen tot een lerende organisatie. Van het 6e leerjaar waren er 2 groepen van twee leerlingen. In het artikel wordt gesteld dat de Cito-test een beeld geeft van de kwaliteit van de school. Ook onze klas, het vierde leerjaar, deed hier volop aan mee. Ook praktische aspecten als de lestijden, het aantal studiedagen in een jaar, de manier waarop ADV-dagen worden ingevuld en de wijze waarop het overblijven is geregeld, hebben we bekeken. Na enkele drukke maanden is het er nu toch van gekomen om nog eens iets van mijn kleuters en mezelf te laten horen.

Advertenties