Basisschool.

Uit de schoolkrant

De Owg ontwikkelt educatieve software voor de basisschool.

Basisschool Lessentest Voor u ligt de schoolgids van de Christelijke Basisschool De Parel. De bovenschoolse directie vormt het dagelijks bestuur van het directieberaad en woont als adviseur alle vergaderingen van het algemeen bestuur bij. Hier vindt u een gids voor Belgische ouders die hun kinderen op een basisschool hebben.

Na de basisschool gaan veel kinderen naar het Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs. Ook gaan we ons de komende jaren meer bezig houden met cultuureducatie. De basisschool is een belangrijk deel van je leven. Wij wensen u en uw kinderen een fijne tijd toe op onze school. De Owg ontwikkelt educatieve software voor de basisschool. Om de drie jaar houden we een kerstviering in de Hervormde kerk.

Wij als school proberen er alles aan te doen om er voor te zorgen dat geplande onderwijstijd goed wordt benut en dat er geen lessen uitvallen. De eerste is van 1991 en jaarlijks komen er een paar bij. Ze zijn bedoeld voor leerlingen van de basisschool, vanaf groep 6. Daarnaast heeft de logopediste iedere woensdag van 09.

Advertenties