Gemakkelijk,

Uit de schoolkrant

De Duitse taal leert u erg gemakkelijk, ze lijkt veel op onze taal.

Talencursus Duitstest De Duitse taal leert u erg gemakkelijk, ze lijkt veel op onze taal. Voor groepjes van 4 tot 10 kinderen van 4 tot 16 jaar tijdens het schooljaar en ook gedurende de vakanties. Tijdens de lessen wordt de aandacht vooral op de conversatie gelegd! Ook de grammatica wordt zoveel mogelijk via de conversatie aangeleerd! tenzij er een specifieke vraag is naar het schrifelijk taalgebruik. Vanzelfsprekend verhoogt een ruimere talenkennis ook uw vakantievreugde. Tijdens deze lessen wordt de klemtoon vooral gelegd op het spreken en luisteren.

Omdat de kosten door de cursisten gedeeld worden, is dit ongetwijfeld de meest economische oplossing om bij Berlitz een nieuwe taal te leren. Dit houdt ook in dat, als men niet aanwezig kan zijn tijdens een groepsles, men deze les zelf kan herhalen. Natuurlijk is het lesrooster speciaal aangepast aan cursisten met een drukke agenda.

Advertenties