Opleiding.

Uit de schoolkrant

Daarna kunnen deze mensen beslissen al dan niet door te gaan met de opleiding.

Opleiding Therapeuttest Op een geslaagde afsluiting van de gehele opleiding volgt certificering. Vertrouwd raken met de attitude van waaruit gewerkt wordt in de directieve therapie. Andere vooropleidingen worden voorgelegd aan het bestuur ter beoordeling.

De opleiding met de beide studierichtingen heeft een vernieuwende vorm. Consulten worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars. De opleiding is toegankelijk voor Engels sprekende studenten uit het buitenland.

Hier vindt u informatie over de Academie en haar opleidingen. Mede hierdoor kan het aantal zittingen beperkt zijn. Je krijgt dan een eerste indruk van hoe er in de opleiding gewerkt wordt. Een en ander is nader uitgewerkt in het Academiewerkplan. Bio-energetische Analyse is meer dan alleen een therapeutische methode.

Advertenties