Gecombineerd

Uit de schoolkrant

Criteria voor gecombineerd onderwijs Word, 85kB, 5p.

Vwo Onderwijstest Wil een brug slaan tussen onderwijs, industrie en maatschappij. Stage op de eigen dienst kan voor zover er voldoende leermogelijkheden aanwezig zijn. Criteria voor gecombineerd onderwijs Word, 85kB, 5p.

Vereniging die het onderwijs in de wetenschappen in het algemeen en in de fysica, de biologie en de chemie in het bijzonder, bevordert om zo te komen tot een meer algemene vorming. Non-profit organisatie met als hoofddoel jonge mensen en het grote publiek bewust maken van de voordelen en uitdagingen van de ruimte, wetenschap en technologie. Stichting die een ruim publiek op een actuele en wetenschappelijk onderbouwde manier informeert over de aarde en de relatie mens-aarde.

Advertenties