Coordinatiecentrum

Uit de schoolkrant

Coordinatiecentrum voor opleidingen in de autosector.

Werken Opleidingtest Ze werken voornamelijk met laaggeschoolden en langdurig werklozen. Years evenly divisible by four are normally leap years, except for. De overeenkomst werk-opleiding heeft tot doel de inschakeling in het arbeidsproces te bevorderen van weinig geschoolde of ongeschoolde jongeren tussen 18 en 25 jaar door een stelsel van alternerend leren. Leerde je je beroep al doende? Je kan je vakbekwaamheid nu zwart op wit bewijzen door een ervaringsbewijs te behalen. Opleidingen die individuele medewerkers extern volgen, o. Maatschappelijk assistenten verlenen professionele diensten om het persoonlijk, interpersoonlijk en maatschappelijk functioneren van mensen te bevorderen en om belemmeringen die daarbij optreden op te heffen.

De opleidingen voor medewerkers en diensthoofden van K. In het eerste jaar wordt bovendien gestart met de voorbereiding op je beroepspraktijk en in het tweede jaar ga je voor het eerst echt op stage. Zijn werk draait dus rond planning, het opzetten en uitwerken van projecten, cursussen op stapel zetten of informatie verstrekken. Years also evenly divisible by 100 are not leap years, except for. De eerste twee jaren zijn gemeenschappelijk en vormen je basisopleiding.

Advertenties