Controleer

Uit de schoolkrant

Controleer dus of je nog in aanmerking komt voor een extern diploma.

Diploma Hbotest Heb je al een opleiding achter de rug en de nodige diploma's op zak? Dan gaat studeren nog sneller. Je wilt flexibel studeren, maar je wilt ook de hoogste kwaliteit. Afhankelijk van het wel of niet combineren van examens kan het examengeld lager of hoger uitvallen. Iedere foutmelding wordt bovendien door het systeem geregistreerd en indien mogelijk binnen 24 uur gecorrigeerd. In het studieprogramma kun je precies zien welke modulen je de komende drie jaar tegenkomt. Met deze opleiding heb je alle bagage in huis om van elke baan een succes te maken.

Hier komen je theoretische kennis en je praktijkervaring samen. Te verwachten valt dat er binnen enkele jaren sprake zal zijn van taakherschikking tussen verschillende disciplines. Vrijstellingen worden alleen verleend voor gehele modules en dus niet voor onderdelen daarvan.

Advertenties