Privacystatement

Uit de schoolkrant

Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update.

Privacytest Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Reed Business Information bv. Acme Direct houdt zich nadrukkelijk aan de eisen die de wet stelt. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De bewering dat privacywetgeving een obstakel is voor het realiseren van maatschappelijk of politiek wenselijk geachte doelstellingen, is veelal misleidend of onjuist. UruzganLees alles over de missie naar Afghanistan, over de gevaren en de politieke besluitvorming.

Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update. Reed Business Information bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Advertenties