Schriftelijk

Uit de schoolkrant

Centraal schriftelijk examen tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen v.

Examen 2006test Centraal schriftelijk examen tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen v. Economische, infrastructurele, politiek-sociale en mentaal-culturele aspecten passeren de revue. Het gebruik van de computer bij de centrale examens.

Brinks Waardetransport levert de examenpakketten af tussen 8. Hoe onder invloed van de mechanisering en industriŽle productie de kunst van de twintigste eeuw, met name de beeldhouwkunst, verschuift van de weergave der natuur naar geometrische abstractie en het construeren van ruimtelijke objecten. Deze explicitering wordt uiterlijk bekend gemaakt in september van het schooljaar waarin het centraal examen wordt afgenomen. Kandidaten kunnen met opmerkingen terecht bij het LAKS. Examenopgaven? Ja die dingen waarvan iedere docent zegt dat je ze veel en goed můet oefenen.

Voor de vmbo-examens alle leerwegen is bij de examenopgave een uitwerkbijlage gevoegd in hetzelfde aantal als de examenopgaven. Knippenberg, Hans en Pater, Ben de, De eenwording van Nederland. De pakketten bevatten de verzegelde enveloppen met examenopgaven. Brengt de oorzaken van schoolverzuim en de maatregelen ertegen systematisch in kaart. Op Het Examenblad wordt op 1 mei bekend gemaakt bij welke examens errata op de opgaven zijn te verwachten.

Advertenties