Bijzondere

Uit de schoolkrant

Bijzondere scholen mogen op grond van hun eigen identiteit kinderen weigeren.

Basisschool Kinderentest Het vergt misschien enige aanpassing van de leerkracht verwerven van kennis over de ziekte en symptomen maar dit staat een redelijk functioneren op de basisschool niet in de weg. Ik heb delen van de tekst gelaten omdat het niet over kind met diabetes ging. Ik wil samen met kinderen van onze buurt een webiste bouwen over onze buurt. Als de leerkracht een afspraak niet nagekomen is, vraag je hoe het komt, wordt niet boos, misschien heeft hij het vergeten, of op dat moment was de gelegenheid er niet voor.

Ik heb informati enodig over wat kinderen van 8 jaar doen en wat ze leuk vinden en hoe ze denken dus als iemand me daar aan ken helpen. De leerstof moet ingedikt worden en verwerkt worden in studiewijzers of planningen. Er worden nog altijd, overal, veel kinderen gepest. Als ouder zijnde moet je dus een leerkracht kunnen vertrouwen dat hij dan iets doet met bloed prikken en andere medische handelingen. Om dat op te kunnen brengen, hebben vooral kinderen en jongeren veel steun, begrip en aandacht nodig, zowel vanuit hun directe omgeving als vanuit de maatschappij.

Advertenties