Verhindering

Uit de schoolkrant

Bij verhindering van de Decaan oefent de Vice-Decaan al de bevoegdheden uit van de Decaan.

Decaantest Bij verhindering van de Decaan oefent de Vice-Decaan al de bevoegdheden uit van de Decaan. De leden van het personeel verliezen hun titel en de rechten verbonden aan de uitoefening ervan op de dag waarop de opdrachten of de tewerkstelling, toegekend door de Raad van Bestuur, eindigen. Het Bestuurscollege is samengesteld uit veertien leden, met inbegrip van de Voorzitter en de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, aangeduid uit en door de Raad van Bestuur. Instituut voor Wijsbegeerte HIW het statuut verworven van faculteit. Het Bestuurscollege is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt in de uitvoering van zijn taak bijgestaan door raadgevende commissies die hij daartoe kan oprichten.

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden bewaard in notulen goedgekeurd door de Raad en ondertekend door de Voorzitter, de Rector en de Secretaris. Daarenboven kan de Onderwijsraad zelf voorstellen inzake onderwijs richten aan de Rector betreffende de aangelegenheden die het belang van een Faculteit overstijgen. De Senaat staat in voor de wetenschappelijke waarde van het academisch personeel. De Voorzitter roept de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege bijeen en zit deze voor.

Advertenties