Exameneenheden

Uit de schoolkrant

Bij de eindtermen van de exameneenheden zijn toelichtingen gemaakt.

Eind Examentest Deze Domeinen worden getoetst in samenhang met Domein A. Voor natuurkunde 1,2 is aangewezen als subdomein waarover het c. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen, ook als de dag van bezorging in een vakantieperiode voor de school valt. De bedoeling is dat de papieren versies van de cspe's alleen worden gebruikt als de proef op som zou uitwijzen dat afname met Telraam technisch gezien nog niet verantwoord is.

Vanaf september 2007 kan iedere belangstellende via www. Het rooster tweede tijdvak wordt gepubliceerd in de Maartmededeling 2007. Bekendmaking normering 1e tijdvak algemene vakken vmbo, om 08. Nieuw voor KB-schilderen zijn het tekenen met een CAD-programma en het gebruik van formules in Excel. Het magazine kan vanaf 5 maart 2007 aan de kandidaten worden uitgereikt. Deze combinatie van informatie bleek voor scholen lastig en soms verwarrend.

Eveneens toegestaan is de 52e druk alleen de papieren versie. Als er geen bijzonderheden zijn is de norm voor de toets voor de tweede afname gelijk aan de norm voor de toets voor de eerste afname. De data waarop het tweede tijdvak plaatsvindt staan al wel in het schema van werkzaamheden.

Advertenties