Beleidsmakers

Uit de schoolkrant

Beleidsmakers voor het onderwijs hebben vaak een gedegen theoretische opleiding, maar geen ervaring in de praktijk.

Avond Onderwijstest Beleidsmakers voor het onderwijs hebben vaak een gedegen theoretische opleiding, maar geen ervaring in de praktijk. Fronter is het Kindvolgsysteem, voor ouders en leerkrachten. De Ouderraad van De Kring nodigt u van harte uit om aan deze zeer actuele thema-avond deel te nemen op woensdag 18 oktober. Educatieve activiteiten voor volwassenen met een beperkte vooropleiding. Bij voltijdse studie is de nominale duur vier jaar voor de opleiding Wijsbegeerte oude stijl en vijf jaar voor de opleiding Wijsgeer van een bepaald wetenschapsgebied oude stijl.

Als in 1970 op een school in Utrecht de schoolkrant Bulletje wordt verboden, bezetten leerlingen het Gemeentelijk Atheneum. De collegeperiodes van de twee semesters lopen van september tot begin december en van eind januari tot begin mei en worden beide gevolgd door een tentamenperiode. In de maand augustus vinden de herkansingen plaats. Gast is Harrie van Bommel, lid van de SP-fractie in de Tweede Kamer.

Advertenties