Zelfstudie

Uit de schoolkrant

Begeleide zelfstudie beoogt het onderwijs aan de K.

Onderwijs Groningentest Begeleide zelfstudie beoogt het onderwijs aan de K. Aanpassing van de samenstelling en de functies van het personeelsbestand. Begeleide zelfstudie leidt tot een revisie van de doelen van universitair onderwijs. Begeleide zelfstudie zonder begeleiding is een contradictio in terminis.

Begeleide zelfstudie beklemtoont de nood aan aangepaste begeleiding. Begeleide zelfstudie herdefinieert de rollen van studenten en docenten. Studenten zijn in staat om zelfstandig betekenis toe te kennen aan nieuwe informatie. Studenten hebben zich geoefend in betekenisvolle en zelfstandige kennisconstructie. Begeleide zelfstudie vereist dat nieuwe aanpakken worden uitgeprobeerd. Studenten hebben een kritisch wetenschappelijke houding verworven.

Het economische en maatschappelijke leven wordt alsmaar internationaler. Begeleide zelfstudie vereist een actieve en daadwerkelijke inbreng van studenten. Begeleide zelfstudie stelt het leren van de student centraal.

Advertenties