Beantwoording

Uit de schoolkrant

Beantwoording van vragen van medewerkers over de Europese Real Estate markt.

Hbo V Opleidingtest Stage op de eigen dienst kan voor zover er voldoende leermogelijkheden aanwezig zijn. Het Afdelingshoofd DD-Beheer rapporteert aan het Sectorhoofd Digitale Diensten. Als er onvoldoende leermogelijkheden zijn dan doe je stage op een andere dienst of eventueel in een andere instelling. Technieken om het lichaam en de geest te draineren. Wij laten onze studenten niet aan hun lot over, maar ondersteunen ze door behalve theoretisch en klinisch onderwijs ook directe studiebegeleiding aan te bieden.

Technieken om de Qi te versterken, oefeningen voor de Zang Fu, de Wervelzuil. De stageplanning wordt in nauw overleg met de student uitgewerkt en houdt optimaal rekening met zijn of haar werksituatie.

Advertenties