Moedertaalsprekers

Uit de schoolkrant

Ariane is een multimediale test voor moedertaalsprekers Frans en Nederlands.

Cursus Engels Nederlandstest Ariane is een multimediale test voor moedertaalsprekers Frans en Nederlands. Om de onderzochte didactische functies te concretiseren werd tenslotte een prototype uitgewerkt, Didalink genaamd. De databank bevat 1720 items voor Nederlands en 1655 items voor Frans. Dit programma werd op een succesvolle manier afgewerkt, het werd goed onthaald door het personeel en het werd frequent gebruikt. Op didactische en methodologische vraagstukken werd slechts sporadisch ingegaan. Dit project wil de bestaande Vlaamse expertise inzake zakelijke communicatie enerzijds delen met Russische partners en anderzijds verrijken door hun specifieke invalshoeken.

De test verloopt adaptief en past zich aan aan het niveau van de kandidaat om de testtijd zo kort mogelijk te houden. De beregeling voor het genereren van de werkwoordsvormen werd volledig in software uitgeschreven. Er is gezorgd voor een zo volledig mogelijke dekking van het taalveld. De schriftelijke taalbeheersing beoogt het grammaticaal correct en coherent gestructureerd opstellen van wetenschappelijke teksten. Bovendien was er vaak te weinig tijd voor een correcte analyse.

Studie van het didactisch gebruik van de vreemde taal als instructietaal, d. Italiaans en Frans bestaat uit een 30-tal lesgevers. In samenwerking met De Standaard Ludo Permentier werd een analyse gemaakt van actuele woordenschat en uitdrukkingen die de laatste jaren in de kranten verschenen waren en vrij frequent gebruikt werden. Om dit streefdoel binnen de termijn van drie jaar te bereiken, werd een programma ontworpen dat op drie pijlers berust. Vervolgens werd overgegaan tot de werkelijke productiefase met het ontwikkelen van het materiaal in de databank. De kandidaten leggen de test volledig autonoom af op de computer.

Advertenties